Media-Team

Het media-team zijn een groep van 8 personen, die zich in de gemeente inzetten ter ondersteuning van de dienst. Hun ondersteuning bestaat onder andere uit:
  • PowerPoint presentaties tijdens de preek op de beamer te tonen
  • liedteksten projecteren op de beamer en
  • versterken van sprekers en band.
Het versterken van de band doen we al een tijd. Wij zijn nog altijd zoekende naar de juiste balans. Want het is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht leek. Een band versterken, och, dat moet toch lukken in zo’n zaaltje? Maar alles luistert heel nauw. Rondzingende microfoons, gitaar te hard, zang te zacht, bandleden die elkaar niet horen… kortom er valt altijd nog heel veel te leren voor het Media-Team, dat toch voornamelijk uit amateurs bestaat. Wist u dat
  • De medianieten op zondag morgen al om 08.15 in de weer zijn om samen met de band te oefenen voor de dienst?
  • Dat we sinds korte tijd ook het drumstel versterken?
  • Dat het media-team soms zeer adequaat moeten reageren op wijzigen van de zangleiders. Het veranderen van couplet refrein en dergelijke?

Loading