Visie, missie en doelen

Wij willen gezin van God zijn, door God en onze naaste lief te hebben.
Wij willen door middel van de werking van de Heilige Geest getuige
zijn van Jezus en mensen tot Zijn volgelingen maken door het
ontvangen en doorgeven van Zijn onderwijs.

Samen Jezus aanbidden, dienen en bekendmaken.

Deze Jezus is voor ons tot een voorbeeld in Zijn liefde en bewogenheid voor mensen. Jezus is dan ook het centrum van onze gemeente. Het is ons verlangen om Zijn voorbeeld te volgen, die zich kan manifesteren in onze liefde voor elkaar en de liefde en zorg voor mensen dichtbij en veraf.

1. God liefhebben =                              een leven leiden van aanbidding
(Matteüs 22:37)

2. Elkaar liefhebben =                         elkaar en onze naaste(n) dienen
(Matteüs 22:39)

3. Jezus bekendmaken =                    getuige zijn van Jezus Christus
(Matteüs 28:19)

4. Discipelen maken =                         actief lid van de Gemeente zijn
(Matteüs 28:19)

5. Onderwijs volgen/geven =          groeien in geloof
(Matteüs 28:20)

Wij zijn mensen die samen een gemeenschap van christenen vormen die elkaar ontmoeten in de Baptistengemeente Brunssum – Treebeek.

Mensen die bij elkaar gekomen zijn doordat ze geloven in de God van de Bijbel en in Zijn zoon Jezus Christus.

In deze zoon heeft God de mens duidelijk willen maken hoe wij werkelijk een vrij mens kunnen zijn/worden zoals Hij het heeft bedoeld.

Allemaal verschillende mensen, jong en oud en van allerlei rang en stand.

Deze mensen hebben elkaar ten diepste gevonden in hun geloof in de zoon van God, Jezus Christus.

Deze Jezus is voor ons tot een voorbeeld in Zijn liefde en bewogenheid voor mensen. Jezus is dan ook het centrum van onze gemeente. Het is ons verlangen om Zijn voorbeeld te volgen, die zich kan manifesteren in onze liefde voor elkaar en de liefde en zorg voor mensen dichtbij en veraf.

Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan. (Filippenzen 2:5 BGT)

Zo willen wij graag in deze wereld staan.

 2,701 total views,  2 views today