COVID-19

COVID-19


Op vrijdag, 17-9-2021 zijn nieuwe adviezen naar buiten gebracht met betrekking tot de coronamaatregelen. Deze gaan gelden vanaf zaterdag 25 september, wanneer de gewijzigde overheidsmaatregelen in werking treden, zoals aangekondigd in de persconferentie van afgelopen dinsdag. Dit zijn de adviezen van het CIO:

 1. Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte anderhalvemetermaatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.
  Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.
 2. Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten.
 3. Het CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn.
 4. Ook adviseert het CIO om hierbij niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle bezoekers van kerkdiensten.
 5. De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
 • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
 • thuisblijven en testen bij klachten;
 • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
 • de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden.
 1. Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. Het CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te voeren. Houdt hierbij rekening met de concrete omstandigheden van het kerkgebouw:
 • Omvang en hoogte van de kerkruimte;
 • Mogelijkheden voor verantwoorde doorstroming van lucht;
 • Aantal zitplaatsen en aantal kerkgangers;
 • Tijdsduur van de kerkdienst en van de (samen)zang. Meer informatie hierover is o.a. te vinden op de website: www.eerstehulpbijventilatie.nl.
 1. De routekaart overheid is komen te vervallen. Dit betekent ook dat de door het CIO gepubliceerde routekaart niet langer van toepassing is. De overheid heeft een nieuw stuk gepubliceerd, ‘Aanpak najaar’, waarin een andere systematiek wordt gehanteerd die gebaseerd is op aantal ziekenhuis- en ic-opnames (zie de website van de overheid).

 Unie-ABC adviseert de bij haar aangesloten gemeenten deze aanwijzingen op te volgen. U kunt deze adviezen ook terugvinden op deze website.