COVID-19

COVID-19

Coronamaatregelen geldig tijdens de samenkomsten vanaf september 2020 Baptistengemeente Brunssum-Treebeek

  • Bij aankomst registratie a.h.v. aanmelding per e-mail uiterlijk op vrijdag voorafgaande aan een dienst bij het secretariaat (secretariaat@baptistengemeentebrunssum.nl) (Men informeert naar uw gezondheid. Registratie is noodzakelijk t.b.v. het kunnen natrekken van personen wanneer zich een besmetting zou voordoen)
  • Altijd 1,5m afstand houden
  • Bij binnenkomst handen desinfecteren, jassen meenemen en bij u houden
  • Instructies opvolgen van de coördinator en zo snel mogelijk plaatsnemen op de toegewezen zitplaatsen
  • Tijdens de samenkomst zoveel mogelijk blijven zitten en zo min mogelijk gebruik maken van het toilet
  • U mag niet meezingen met de liederen
  • Op aanwijzing van coördinator/zangleiding de kerkzaal verlaten en vervolgens zo snel mogelijk het kerkplein verlaten
  • U mag géén gebruik maken van de toegangsdeur naar de nevenruimte (kinderen brengen en halen via de ingang van de nevenruimte)